(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Pneumologia

Professionals

  • Dr. Joan Lluis ALIAGA

Especialitat

  • Atenció en consulta externa de pacients amb patologia respiratòria crònica severa

Horari:  Dijous, de 16:00 a 20:00 hores

Telèfons:

  • Des de territori espanyol: 972.65.77.77
  • Des de França:  04.88.62.77.77

@: adm@hcerdanya.eu