(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Pediatria i neonatologia

Especialitats

 • Atenció al nadó amb patologies de risc baix i mitjà (prematurs de més de 35 setmanes, baix pes, risc d’infecció, icterícies, hipoglucèmies, distrés respiratori lleu, fills de mare diabètica...)
 • Atenció al nadó crític fins al seu trasllat a l’hospital de referència
 • Atenció al part
 • Atenció en postpart al nadó sà
 • Atenció primària per a nens amb cobertura del Servei Català de la Salut (a càrrec de l'equip de pediatria de la Fundació Hospital de Puigcerdà)
 • Atenció primària per a nens amb cobertura francesa (a càrrec de l’equip de pediatria de l’hospital de Cerdanya)
 • Cribratges neonatals
 • Hospitalització pediàtrica
 • Reanimació neonatal
 • Urgències
  • Interconsultes amb els especialistes dels centers de referència
  • Interconsultes amb els metges de família que ho requereixin
  • Suport als urgentistes de l'Hospital de cerdanya
  • Estabilització dels pacients que requereixin trasllat

Professionals

 • Dra. Reyes Balcells
 • Dra. Esther Benito
 • Dr.  Eduard Carreras [CAP DE SERVEI]
 • Dr.  Marc Figueras (guàrdia) 
 • Dra. Laura Garriga (guàrdia) 
 • Dra. Natàlia Mendoza (guàrdia)
 • Dr. Eduard Moga (guàrdia)  
 • Dr. Borja Peñalver 
 • Dra. Gemma Sans (Fundació Hospital de Puigcerdà)

 

 • Sra. Arantxa Moreno (infermera neonatologia)    

Horari 

 • Dilluns de 10:00 a 11:30 i dijous de 11:20 a 13:00 
 • Urgències 24 hores

Telèfons:

 • Des de territori espanyol: 972.65.77.77
 • Des de França:  04.88.62.77.77

@adm@hcerdanya.eu


El servei de pediatria de l'Hospital de Cerdanya té un conveni de col·laboració permanent amb l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, en l'àmbit de l'atenció pediàtrica especialitzada

El servei d'atenció primària perdiàtrica per als pacients amb cobertura del Servei Català de la Salut el realitza l'equip de pediatria de la Fundació Hospital de Puigcerdà, a les dependències de Consultes Externes de l'Hospital de Cerdanya.